TERMING d.o.o. – Beograd

Termoinženjering – Građevinarstvo – Unutrašnja i spoljna trgovina

Terming d.o.o. je preduzeće osnovano 1990. godine. Bavi se izvođenjem svih zanatskih i završnih radova u građevinarstvu. Raznovrsnost radova koje Terming izvodi je rezultat težnje da se investitoru ponudi komplet radova u cilju racionalizacije i ekonomičnosti investicija.

Stručnost i velika poslovnost svih zaposlenih je garancija da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u roku. Modernom ogranizacijom poslovanja, Terming je u svoj sistem objedinio izvestan broj samostalnih, usko specijalizovanih izvođačkih jedinica koje upotpunjuju široku delatnost preduzeća.

Težnja i razvojni program Terming-a predviđa korišćenje savremene opreme i novih tehnoloških postupaka, sve u cilju optimizacije rada i zadovoljavanja svih specifičnih zahteva investitora. Odlični odnosi sa proizvođačima opreme i materijala omogućuju da se ispoštuju ugovoreni rokovi i obaveze. Potencijalnim naručiocima radova našeg preduzeća najpouzdanija garancija kvaliteta je ugled renomiranih investitora za koje izvodimo radove i čije smo objekte uspešno završili.