• Projektovanje i izvođenje kompletne parne kotlarnice 3 x 4,5 t/h sa toplovodom “Jugopetrol“-Prahovo

 • Rekonstrukcija kotlarnice i izrada toplovoda, grejanja i klimatizacije skladišta naftnih derivata “Jugopetrol“-Beograd

 • Izrada protivpožarne instalacije i pumpne stanice skladišta naftnih derivata “Jugopetrol“ –Beograd

 • Izrada instalacije grejanja na B.S. “Jugopetrol“ u Malom Požarevcu, Zeokama, Pudarcima, Padinskoj Skeli, Mladenovcu

 • Izrada instalacije grejanja, podstanice i liftovskog postrojenja u “Savezu računovodstvenih radnika“-Beograd

 • Izrada instalacije grejanja upravne zgrade “Jugopetrola“ u Mladenovcu, Čačku, Čukarici

 • Rekonstrukcija klimatizacije i rashladne podstanice PTT-Šid

 • Izrada kotlarnice i grejanja “Plinara“-Pančevo

 • Izrada kompresorske stanice i cevnog razvoda “Galenika-Vunizol“-Surdulica

 • Rekonstrukcija klimatizacije RC “Elektrodistribucija“-Beograd

 • Ventilacija proizvodne hale i instalacija za komprimovani vazduh za potrebe tehnološke linije u “Nopalu“-Bačka Palanka; rekonstrukcija kotlarnice kapaciteta 2.5 MW; prepokrivanje krovne konstrukcije; projektovanje i izrada instalacije za uštedu i racionalizaciju sanitarne i industrijske vode

 • Projektovanje i izrada kompletnih instalacija centralnog grejanja u osnovnim školama u Vodnju, Saraorcima, Lugavčini, osipaonici, Maloj Krsni, Vranovu, Lipama, Mihajlovcu, Drugovcu, Suvodolu, Kolarima, Udovicama, Smederevu (O.Š. “B. Nušić“, Muzička škola “K. Manojlović“)

 • Kompletan sistem centralnog grejanja “Zastava Razvoj“-Kragujevac

 • Grejanje i ventilacija u preduzeću “Todor Dukin“

 • Rekonstrukcija sistema centralnog grejanja i kompresorske stanice sa izradom kotlarnice u “Galenika-Plastika“-Zemun

 • Rekonstrukcija sistema centralnog grejanja u Auto kući “Šumadija“

 • Klimatizacija robne kuće u Sofiji-Bugarska

 • Klimatizacija telekomunikacionog centra PTT-Beograd

 • Sistem centralnog grejanja, ventilacije, klimatizacije i komrimovanog vazduha nove proizvodne hale “Moravka“-Požarevac

 • Klimatizacija Kazina u hotelu “Dunav“-Požarevac

 • Rekonstrukcija instalacije centralnog grejanja u “Voće Produkt“-Požarevac

 • Izrada kotlarnice i sitema centralnog grejanja i ventilacije proizvodnih hala i upravne zgrade u “Ikop“ Petrovac, kao i uređaja za racionalizaciju sanitarne i tehnološke vode

 • Izrada kompletnog priključka vodosnabdevanja rudnika “Vodne“

 • Rekonstrukcija kotlarnice sa racionalizacijom potrošnje energije u rudniku “Vodne“

 • Rekonstrukcija dela kotlovskog postrojenja rudnika “Rembas“

 • Instalacija ventilacije u “Alkaloidu“-Skoplje

 • Ventilacija i klimatizacija centra za AOP “Jugobanke“

 • Izrada sistema centralnog grejanja upravne zgrade i sistema ventilacije sale sportskog centra “Radnički“-Beograd

 • Izrada sistema grejanja i ventilacije Doma rukometa sportskog društva “Radnički“-Beograd

 • Izrada i isporuka opreme za ventilaciju kompleksa rashladnih prehrambenih postrojenja u Alma Alti (bivši SSSR)

 • Izrada sistema centralnog grejanja, sa kotlarnicom sportskog društva “Radnički“ na Novom Beogradu

 • Izrada sistema centralnog grejanja vojnih objekata u Topčideru

 • Izrada sistema ventilacije proizvodne hale TIZ-Zemun

 • Izrada instalacije za sušenje u silosima za suncokret sa ventilacijom, Instituta za poljoprivredu u Novom Sadu

 • Rekonstrukcija sistema grejanja i kotlarnice PIK-“4 Oktobar“-Vladimirci

 • Ventilacija i tehnološka linija za nanošenje boje u Farbari-Majdanpek

 • Izrada sistema klimatizacije proizvodnih hala “Zelengora“-Umka

 • Izgradnja instalacije grejanja i ventilacije B.S. “Jugopetrol“ u Šapcu, Valjevu, Nišu, Lazarevcu, Blok 43-Novi Beograd i Zmaj

 • Izrada instalacije grejanja, ventilacije, klimatizacije, tečnog naftnog gasa energane turističkog kompleksa “Crni vrh“

 • Izrada grejanja i ventilacije upravnih zgrada “Jugopetrola“ u Smederevu, Nišu, Požarevcu, Pančevu

 • Izrada klimatizacije i grejanja za sterilna odeljenja za presađivanje koštane srži “Instituta za majku i dete“-Novi Beograd

 • Rekonstrukcija kotlarnice bazenske tehnike, solarnih postrojenja i toplotnih pumpi hotela “Avala“, “Maestral“, “Slovenska plaža“,  “Belvi“,  “Montenegro“ u sastavu “Budvanske rivijere“

 • Rekonstrukcija stovarišta i produktovoda naftnih derivata za potrebe Savezne direkcije za robne rezerve

 • Rekonstrukcija grejanja raznih objekata u sastavu Beogradskih elektrana

 • Izrada bunara za vodosnabdevanja sa pratećom opremom dubine 140m u Jakovu, dubine 48m u Smederevu, dubine 70m u Drugovcu

 • Izrada hidrantske mreže instalacije “Jugopetrola“ u Jakovu

 • Izrada instalacije centralnog grejanja i klimatizacije u poslovnom objektu “Tipoplastika“-Gornji Milanovac

 • Rekonstrukcija centralog grejanja, vodovoda i kanalizacije u objektima T.O. “Putnik“

 • Izrada centralnog grejanja, klimatizacije i komprimovanog vazduha u upravnoj zgradi i servisu “Autotransport“-Smederevo

 • Izrada instalacije produktovoda za benzin, dizel i bezolovni benzin sa kompletnom opremom na “Instalaciji Smederevo“ NIS Jugopetrol

 • Izrada cevne mreže za PPZ, zaštitu rezervoara i rezervoarskog prostora na “Instalaciji Smederevo“ NIS Jugopetrol

 • Izrada cevne mreže produktovoda i vaton istakališta za benzin i dizel “Instalacija Niš“ NIS Jugopetrol

 • Izrade cevne PPZ mreže na “Instalaciji Niš“ sa podstanicom, opremom i elektro-automatikom

 • Rekonstrukcija cevovoda dizela, benzina i mazuta sa pratećim grejanjem na instalaciji “Prahovo“; -degazacija i ispiranje visokim pritiskom cevovoda i pontona -izrada produktovoda sa kompletnom opremom

 • Izrada pumparnice za mazut sa opremom na “Instalaciji Prahovo“

 • Izrada pumparnice za dizel i benzin na “Instalaciji Smederevo“

 • Rekonstrukcija klimatizacije i ventilacije hotela “Splendid“, “Avala“, “Mediteran“,  “Belvi“ u HTP “Budvanska rivijera“

 • Izvođenje svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na izgradnji kotlarnice “Jugopetrol“-Prahovo

 • Rekonstrukcija upravne zgrade “Jugopetrol“, “Vračar-promet“ u Mladenovcu

 • Izgradnja “Aneksa II“ uz servis i radionice u “Plinari“ Pančevo

 • Izgradnja aneksa uz radionicu “Jugopetrola“ za potrebe “Autotransporta“ u Prahovu

 • Izrada svih vrsta hidroizolacije za potrebe: “EDB“-Beograd,  “Jugopetrol“-Beograd,  “Galenika“,   “Vojno stambeni fond“,  “PTT“-Pančevo,   “Hemofarm“-Vršac,  “Industrija stakla“-Pančevo

 • Održavanje i rekonstrukcija PTT objekta za potrebe “PTT“ Pančevo i “PTT“ Beograd

 • Izgradnja trafo stanice 4×1000 KVA za potrebe “Industrije stakla“ Pančevo

 • Izrada specijalnih “EPOXI“ podova za potrebe “Hemofarm“ Vršac i hladnjače u Koceljevu

 • Sanacija nosećih betonskih platna na zgradi “Politike“ u Beogradu po specijalnoj metodi

 • Sanacija noseće betonske konstrukcije po specijalnoj metodi za potrebe PIK “Tamiš“ u Jabuci kod Pančeva

 • Remont fabričkih dimnjaka za potrebe: “Industrije stakla“ Pančevo, “SFS“ Paraćin,  “Zorka“ Šabac,  “Celuloza“ Loznica i za mnoge druge širom bivše Jugoslavije

 • Antikorozivna zaštita antenskih stubova za potrebe “PTT“ Pančevo “EPOXI“ premazima

 • Rekonstrukcija “Vagon pretakališta“ u Prahovu

 • Izgradnja benzinske stanice sa pratećim objektima “Blok 43“ Novi Beograd

 • Izgradnja nove kotlarnice u “Plinari“ u Pančevu

 • Rekonstrukcija kompletnog kompleksa benzinske stanice I.P. “Šabac-Most“

 • Rekonstrukcija zgrade “Virusologije“ Torlak, Beograd sa izgradnjom kompletnog programa “Čistih soba“

 • Rekonstrukcija B.S. u Azanji, kompletni građevinsko-zanatski, bravarski i električni radovi

 • Izrada stambenih objekata, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u ulicama Serdar Jole i Krupanjska u Beogradu

 • Izrada pomoćnog terena SD “Jugopetrol-Radnički“ Novi Beograd

 • Rekonstrukcija bravarske konstrukcije od valjanih čeličnih profila za pumparnice i autoistakališta na “Instalaciji Smederevo“ NIS Jugopetrol

 • Bravarski, krovopokrivački i limarski radovi na objektima “Upravne zgrade“, “Vatrogasnice“, “Trafo stanice“, “Pristan 1“ na “Instalaciji Smederevo“

 • Sanacija kolovozne konstrukcije i izrada saobraćajnica od betona i asfalt-betona na “Instalaciji Smederevo“

 • Izrada temelja i noseće konstrukcije za rezervoare benzina i mazuta na “Instalaciji Prahovo“

 • Izrada termičke izolacije rezervoara za mazut visine 12 000 mm i cevovoda na “Instalaciji Prahovo“

 • Izrada podstanice za mazut sa garažama za cisterne i pomoćne prostorije, kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi na “Instalaciji Prahovo“

 • Sanacija plovnih objekata, pontona i kompletna zaštita na “Instalaciji Čukarica“

 • Izvođenje građevinsko-zanatskih, bravarskih i krovopokrivačkih radova, mašinskih instalacija, elektro instalacije i uređenje terena B.S. “Pan petrol“-Stara Pazova

 • Projektovanje i izvođenje kompletne benzinske stanice “Jugopetrol“ u bloku 43

 • Projektovanje i izvođenje kompletne benzinske stanice “Panpetrol Avia“ na auto-putu kod Stare Pazove

 • Kompletna rekonstrukcija benzinske stanice “Vidikovac“ Eko Yu u Beogradu

 • Instalacije PPZ mreže NIS “Jugopetrol“ u Smederevu i Prahovu

 • Izrada termotehničkih instalacija u fabrici infuzionih rastvora “Hemofarm“ Vršac

 • Rekonstrukcija termotehničkih instalacija u farmaceutskoj industriji “Zdravlje“ Leskovac

 • Izrada instalacija centralnog grejanja u stambenom kompleksu “Đeram“ za G.P.“Napred“

 • Rekonstrukcija i izvođenje centralnog grejanja u medicinskoj školi “Veljko Dugošević“-Požarevac

 • Rekonstrukcija kotlarnice “Robne kuće“ u Pančevu

 • Izarada idejnog i glavnog projekta benzinske stanice EKO YU “Sopot“ na auto-putu Mali Požarevac

 • Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija u farmaceutskoj industriji “Blagolex“-Bijeljina

 • Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji poslovne zgrade Novinske agencije “TANJUG“

 • Građevinsko-zanatski, elektro i radovi vodovoda i kanalizacije Medicinske škole “Veljko Dugošević“ Požarevac

 • Kompletna rekonstrukcija benzinske stanice, građevinsko-zanatski radovi, elektro radovi, čelična konstrukcija “EKO YU“, B.S. “MIHAJLO PUPIN“ Novi Beograd

 • Kompletna rekonstrukcija B.S. “ZMAJ 1“, građevinsko-zanatski, elektro radovi, čelična konstrukcija, enterijer

 • Rekonstrukcija benzinskih stanica na auto-putu E-75 Beograd-Niš, građevinsko-zanatski radovi, radovi vodovoda i kanalizacije, B.S. “BIP“, B.S. “VELIKI MOKRI LUG“ leva i desna, B.S. “POŽAREVAC“, B.S. “KOLARI“, B.S. “VELIKA PLANA“ leva i desna, B.S. “PARAĆIN“ leva i desna, B.S. “POJATE“ u Pojatima

 • Građevinsko-zanatski, elektro radovi, radovi vodovoda i kanalizacije na rekonstrukciji kotlarnice za mazut i stovarište mazuta “INSTITUT ZA PUTEVE“ Beograd

 • Kompletni građevinsko-zanatski radovi, radovi vodovoda i kanalizacije, elektro radovi na poslovnoj zgradi JP “SLUŽBENI LIST“ u Novom Sadu

 • Kompletna rekonstrukcija, građevinsko-zanatski, elektro radovi, čelična konstrukcija, radovi vodovoda i kanalizacije, na objektu B.S. “SAVA MOST“ Šabac u Šapcu NIS “PETROL“

 • Kompletna rekonstrukcija, građevinsko-zanatski i elektro radovi, radovi vodovoda i kanalizacije na B.S. “STARA PAZOVA GRAD“ za potrebe naftne kompanije “LUK OIL“ Beograd

 • Građevinsko-zanatski i elektro radovi na TNG stanici B.S. “KRUŠEVAC IV“ u Kruševcu, za potrebe NIS “PETROL“ Beograd

 • Građevinsko-zanatski radovi na rekonstrukciji ravnog krova glavnog magacina JP “SLUŽBENI LIST“ u Sarajevskoj ulici u Beogradu

 • Građevinsko-zanatski i elektro radovi na stovarištu “TNG“ u Šapcu za potrebe “ZORKA ALAS GAS“ u Šapcu

 • Kompletna rekonstrukcija pontonskog mosta i pristana na reci Savi, stovarište, a za potrebe NIS “PETROL“ Beograd

 • Kompletna instalacija vodovoda i kanalizacije na B.S. “AVALSKI PUT“ a za potrebe naftne kompanije “LUK OIL“

 • Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Muzičke škole u Požarevcu

 • Izrada kompletne instalacije vodovoda i kanalizacije na objektu Hotel “PANORAMA“ (Queen of Montenegro) u Budvi

 • Kompletni mašinski radovi “EKO YU“, B.S. “MIHAJLO PUPIN“ Novi Beograd

 • Kompletna rekonstrukcija hidrantske mreže NIS PETROL Instalacija Čukarica

 • Centralno grejanje stambene zgrade u ulici Gavrilo Princip u Beogradu

 • Kompletni mašinski radovi NIS PETROL B.S. “ZMAJ 1“

 • Mašinski radovi, radovi vodovoda i kanalizacije u putničkom brodu “SIRONA“ KMG “PUTNIK“

 • Instalacija grejanja i klimatizacije na benzinskim autoputskim pumpama, B.S. “KOLARI“ u Kolarima, B.S. “VELIKA PLANA LEVA“ Velika Plana, NIS PETROL

 • Kompletna rekonstrukcija kotlarnice za mazut i stovarište mazuta, mašinska instalacija “INSTITUT ZA PUTEVE“ u Kumodraškoj ulici u Beogradu

 • Kompletni mašinski radovi na B.S. “SAVA MOST“ Šabac u Šapcu, NIS PETROL

 • Termotehnički radovi na objektu “MLEKARA“ u Šapcu

 • Kompletni mašinski radovi na B.S. “STARA PAZOVA GRAD“ a za potrebe naftne kompanije “LUK OIL“ Beograd

 • Kompletna TNG instalacija B.S. “KRUŠEVAC IV“ Kruševac, za potrebe NIS PETROL Beograd

 • Kompletna mašinska instalacija stovarišta TNG “ŠABAC“ u Šapcu, za potrebe “ZORKA ALAS GAS“ Šabac

 • Kompletno hidroforsko postrojenje za potrebe “ZORKA KERAMIKA“ u Šapcu

 • Kompletna mašinska instalacija na B.S. „ EUROLUX“ PETROL u Beogradu

 • Kompletna rekonstrukcija toplovoda na “BEOGRADSKOM SAJMU“ za potrebe JP “BEOGRADSKI SAJAM“ Beograd

 • Mašinska instalacija na pontonu i pontonskom mostu na reci “SAVI“ u Šapcu, za potrebe NIS PETROL Beograd

 • Kompletna termotehnička instalacija na B.S. “AVALSKI PUT“ za potrebe Naftne kompanije “LUK OIL“ Beograd

 • Mašinska instalacija, centralno grejanje, toplovod na objektima MUP REPUBLIKE SRBIJE u Beogradu, Vatinu, Subotici i Pančevu

 • Instalacija grejanja i klimatizacije u fabrici čokolade “KONDIVA“ Vranje

 • Instalacija grejanja u fabrici “TEKIJANKA“ u Kladovu

 • Izvođenje klimatizacije i grejanja čistih soba Farmaceutske industrije Belgije “KELA“ i “STEROP“ u Belgiji

 • Izrada termotehničkih instalacija komplet, hotel “PANORAMA“ (Queen of Montenegro) u Budvi

 • Izrada kompletne projektne dokumentacije rekonstrukcije stovarišta TNG ŠABAC u Šapcu, za potrebe “ZORAKA ALAS GAS“ Šabac

 • Izrada kompletne projektne dokumentacije “KOTLARNICA“ skladište mazuta za potrebe “INSTITUT ZA PUTEVE“ u Kumodraškoj ulici u Beogradu

 • Totalna rekonstrukcija Benzinske stanice Fontana, NIS

 • Totalna rekonstrukcija Benzinske stanice Nais, NIS

 • Totalna rekonstrukcija Benzinske stanice Vršac 2, NIS

 • Totalna rekonstrukcija Benzinske stanice Medijana 2, NIS

 • Sanacija prateće infrastrukture Rezervoara R29, NIS, Instalacija Smederevo

 • Implementacija sistema vodomazutne emulzije, NIS, Rafinerija Pančevo

 • Projektovanje i izvođenje radova Parno kondenznog zatvorenog sistema za rad tehnoloških potrošača fabrike Valenta Pharm

 • Izvođenje radova Sistema za sušenje vazduha za pakerice na odeljenju pakovanja u Pogonu čvrstih formi, Hemofarm, Vršac

 • Grejanje četiri rezervoara Bloka 11, NIS, Refinerija Pančevo

 • Izgradnja Rashladnog sistema u funkciji Fabrike sumporne kiseline, RTB Bor

 • Izgradnja Rashladnog sistema u funkciji Nove topionice, RTB Bor

 • Izvođenje radova Instalacije pare i kondenzata u fabrici Hemofarm, Vršac.

 • Izvođenja radova na izgradnji objekta Hemofarm Kvalitet, Vršac

 • Ugradnja Jedinice za tretman slopa, NIS, Rafinerija Pančevo

 • Mašinski radovi na održavanju toplovoda, Beogradske elektrane, Beograd

 • Izvođenje radova Rekonstrukcije i dogradnje objekta Centar za pakovanje čvrstih formi Hemofarm, Vršac

 • Izvođenje radova Povezivanja dva čilera na postojeći sistem rashladne vode fabrike Hemofarm, Vršac

 • Izvođenje radova Sistema za distribuciju rashladne vode u fabrici Hemofarm, Vršac

 • Rehabilitacija distributivnog sistema daljinskog grejanja, Beogradske elektrane, Beograd

 • Radovi na izvođenju instalacija grejanja, ventilacije i komprimovanog vazduha u radionici Očaga, EPS-Kolubara, Očaga

 • Projektovanje i izvođenje radova Sistema toplotnih pumpi bolnice Medigroup, Beograd

 • Projektovanje i izvođenje radova Izmeštanja cevovoda Poliklinike Kliničkog centra Srbije, Beograd

 • Građevinski i mašinski radovi na održavanju toplovoda, Beogradske elektrane, Beograd

 • Izvođenje radova Rekonstrukcije odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u fabrici Hemofam, Šabac

 • Izgradnja distributivne toplovodne mreže sistema daljinskog grejanja, Beogradske elektrane, Beograd

 • Izvođenje mašinskih radova na izgradnji fabrike Zumtobel, Niš

 • Popravka instalacije pare i kondenzata, VMA, Beograd

 • Povezivanje cevovoda novog čilera, Hemofarm, Vršac

 • Detaljno projektovanje, izvođenje radova i kupovina opreme za novi tank za lož ulje, West Pharmaceutical Company, Kovin

 • Izvođenje termotehničkih instalacija na objektu Opšte bolnice u Požarevcu

 • Rekonstrukcija toplotne podstanice u hali čeličnih konstrukcija, EPS RB Kolubara, Vreoci

 • Radovi na izvođenju elektromašinskih radova u Lakirnici Očaga, EPS RB Kolubara, Lazarevac

 • Radovi na izvođenju elektromašinskih radova u Magacinu Očaga, EPS RB Kolubara, Lazarevac

 • Izvođenje sprinkler instalacija, Klinički Centar Srbije, Beograd

 • Instalacija rashladnih kula za podhlađivanje tehnološkog (procesnog) medija, Minth, Loznica

 • Vodovodna mreža dela Bulevara Patrijarha Pavla, Beograd