Kompanija Terming d.o.o. od 2010. godine poseduje licence za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine i to: P031M1, P032M1, I030M1.

kompaniji Terming d.o.o.  je 2012. godine uspostavljen Integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata standarde:  ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2008.

Tokom daljeg poslovanja,  Integrisani sistem menadžmenta je usklađen i sertifikovan prema novim verzijama standarda:  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2008.

ISO 9001

ISO-9001-27-02-2021

ISO 14001

ISO-14001-27-02-2021

ISO 18001

ISO-18001-27-02-2021

Kompanija Terming d.o.o. je od 2017. sertifikovana za Projektovanje i ugradnju predizolovanih povezanih cevovoda za daljinsko grejanje po standardu SRPS EN 13941:2012.

Kompanija Terming d.o.o. je od 2017. sertifikovana za Zavarivanje metalnih materijala po standardu SRPS ISO 3834-2:2006.

U kompaniji Terming d.o.o. su zaposleni zavarivači sa važećim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti za zavarivanje postupcima: 111 BW, 111 FW, 311 BW, 311 FW.

SRPS EN 13941:2012

Sertifikat-13941--10-08-2020

SRPS ISO 3834-2:2006

Sertifikat--3834--26-09-2020-1